Svět a exotika

Nejzajímavější fakta o Egyptě

Co byste měli vědět o Egyptě? Třeba to, že…

  • Největší Chuvevova pyramida je postavena z 2,3 milionu vápencových skal a byla dokončena v roce 2570 p.n.l.
  • Sfinga je největší sochou na světě, která byla vytesaná do jednoho kusu kamene. Socha je 74 m dlouhá, 6 m široká a 21 m vysoká
  • Jedním z nejkrásnějších chrámů na světě je chrám Abú Simbel. Hlídají ho 4 monumentální sochy sedícího krále vysoké přes 21 metrů. Pro lepší představu – naměřená vzdálenost sochy od ucha k uchu je 4 metry
  • Ve starém Egyptě byla kočka posvátným zvířetem. Traduje se historka, že při obléhání jednoho z míst Peršané pochytali všechny kočky a udělali si z nich rukojmí. Obyvatelé města se raději vzdali, jak by měly ohrozit posvátná zvířata
  • Prvním člověkem, který rozluštil egyptské hieroglyfy, byl Jean Francois Champollion, a to díky Rossetskou desce, na které byl stejný text napsaný ve třech jazycích – 14 řádků hieroglyfy, 32 řádků démotickým písmem a 55 řádků řeckým písmem
  • V Egyptě byla nalezena nejstarší toaletní deska na světě – je stará přes 3 300 let
  • Egyptská poušť Sahara se rozrůstá každý rok o 6 070 m2, což odpovídá čtyřem fotbalovým hřištím
  • Nejdůležitější složkou egyptské stravy je arabský chléb AJS. Používá se místo příboru, místní do něj balí zeleninu i maso
  • Hlavní město Káhira je největším městem na africkém kontinentu a její metro jediným metrem v Africe

Pošlete komentář